Синдром на Чуплива Х–хромозома – синдром засягащ предимно момченца

Синдром на Чуплива Х–хромозома – синдром засягащ предимно момченца

Един от синдромите, които засягат предимно момченцата, е Синдрома на Чупливата Х-хромозома. Той засяга около 1 на 4000 момченца всяка година, като за сравнение от него са засегнати два пъти по-малко момиченца – 1 на 8000 годишно.