Предпазва ли кърменето от нова бременност?

Предпазва ли кърменето от нова бременност?